NAŠE OBEC

 Vybrané akce 2018-2022 ...

prodejna 1 prodejna 2
Nákup a rekonstrukce prodejny v Hromnici. Prodejna otevřena v prosinci 2022.

rybnik 1 rybnik 2
Rekonstrukce rybníka a jeho okolí v Hromnici.

verejne osv 3 verejne osv 2
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve všech obcích, s dotací 50% a úsporou 65% oproti stávajícímu osvětlení (úspory desítek tisíc korun za rok).

knihovna 02 knihovna 1

knihovna 11 knihovna 12
Vybudování nové knihovny a společenské místnosti s bezbariérovým přístupem v Žichlicích.

Hromnice erb          Hromnice VLAJKA
Tvorba nového erbu a vlajky obce s odsouhlasením Poslaneckou sněmovnou.

klubovna 02 klubovna 1
Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice a klubovny v Plané, s následnou kolaudací.

tatra cas 1 pozar 11

zasah 1 zasah 2
Máme moderní hasičské auto Tatra 815 CAS po celkové rekonstrukci. V současné době disponujeme moderním vybavením na profesionální úrovni. Moderní vybavení jednotky je důležité pro poskytování technické pomoci občanům, ochraně osob a majetku a likvidaci mimořádných událostí, živelných pohrom a jejich následků.

kolny 5 kolny 4
Vybudování nového chodníku v Kolnách, dopravně bezpečného propojení Velké a Malé Hromnice a jeho kompletního osvětlení s napojením do lokality Za Rottem.

chodnik 1 chodnik 3

První etapa chodníku V Kolnách

kolny 02 kolny 01

kolny 6 kolny 8

Obnova areálu v Hromnici v Kolnách na moderní místo pro odpočinek i sportovní vyžití.

kolny park park lavicka

kolny 10 kolny chodnik 2
Druhá etapa chodníčku, rozšíření a zpevnění parkovací plochy V Kolnách.

lavicka u jezu 1
Vybudování odpočinkových míst, nové obecní lavičky, zastřešené sezení.

new holland new holland 2

multicar iseki
Moderní technické služby - pořízení nosiče komunální techniky značky New Holland s předním nakladačem a kontejnerovým nosičem, vozidla Multicar M27 vč. zimní výbavy, komunální sekačky Iseki, vysokotlakového čističe Kärcher s ohřevem teplé vody a další.

plocha bio 1 plocha bio
Vybudování plochy pro bioodpad v Žichlicích. Zpracovávání systému nakládání s biologickým odpadem - kontejnery na trávu, listí, zajištění firmy na drcení a odvoz větví.

alej visnovka 1 alej visnovka 2

alej visnovka 3 alej visnovka 4
Obnova staré historické polní cesty v Žichlicích pod hřbitovem a osázení ovocnými stromy.

kaplicka hromnice kaplicka zichlice
Osvětlení kapliček v Adventní čas

oprava komunikaci k rott 2

Opravy místních komunikací v Chotiné - Do Kouta, Kostelci, Hromnici na Třemošnici, příjezdové komunikace do lokality Za Rottem.

sd 2 sd 1
Oplocení plochy sběrného dvora, rekonstrukce vchodu.

kostel 2 kostel
Na základě darovací smlouvy byl převeden kostel v Plané včetně inventáře do majetku obce.

  • Další akce z období 2018-2022
   - Schválená projektová dokumentace (financovaná Plzeňským krajem) na stavbu nového sportovního areálu v Kolnách na místě starých kurtů.
   - Výstavba nové komunikace v lokalitě Za Rottem (komunikace "D").
   - Rekonstrukce cesty ke Křížku v Chotiné - řešení odvedení povrchové vody.
   - Nový ředitel školy a školky v Žichlicích, vybrán výběrovým řízením.
   - Darem od Celní správy jsme získali Dacii Logan, která slouží v technických službách a WV Transporter, pro hasiče Planá-Nynice-Kostelec.
   - Vybudování přístřešku, sociálního zázemí, oprava střechy, výměna střešní krytiny, okapů a okapových svodů v hasičárně Chotiná.
   - Kaple Nynice, oprava okapů, vyčištění prostoru kaple, instalace sítí proti holubům.
   - Obnova poškozených stromů v alejích, podléhajících udržitelnosti pro dotační program.
   - Sběrné místo - pronájem velkoobjemového kontejneru na směsný odpad.
   - Naše obec se každoročně umísťuje v Plzeňském kraji na předních místech v soutěži "My už třídit umíme" od společnosti Ekokom.
   - V rámci úspory energií, výměna starých vchodových dveří a oken v obecních budovách.
   - Nové moderní webové obecní stránky.
   - Pozemky neprodáváme. Nakupujeme nebo směňujeme.

cu obnova venkova

 

TECHNICKÉ SLUŽBY OBCE
Důležitou součástí moderní obce je čistota a údržba obecní zeleně. Proto v roce 2010 byly založeny technické služby obce Hromnice. Služby jsou vybaveny moderními komunálními stroji. Jako první byl pořízen multifunkční traktor na letní a zimní údržbu, dále výkonný štěpkovač na větve, technický vysavač na listí a vozidlo s kontejnerovou nadstavbou. Od roku 2018 se technické služby rozšířily o nový traktor New Holland s předním nakladačem, zimní výbavou, příkopovým ramenem, kontejnerový nosič se třemi kontejnery, profesionální sekačku Iseki a v letošním roce jsme zastaralé Multikáry M25 vyměnili za novou moderní Multikáru M27. K ošetření naší techniky máme nově zakoupenou teplovodní Wapku. Od celní správy jsme získali osobní automobil Dacia Logan.

new holland 3 kontnosic

spolupráce s hasiči

Naše technické služby spolupracují s hasiči při nenadálých živelných pohromách.

TS hasici 1 TS hasici 2

EKOLOGIE
Další modernizace sběrného dvora a efektivnější třídění odpadu jako prostředku pro udržení výše poplatku za odvoz odpadu domácností. Vybudovaná nová plocha pro soustřeďování biologického odpadu. Naše obec finančně i technicky podporuje úklid nepořádku ve veřejné zeleni a lesích.

uklid lesy 1 uklid lesy 2

 

V období 2018-2022 bylo na dotacích získáno více jak 8 milionů korun.