NAŠE OBEC

Náš program pro obce na období 2018-22

Hromnice Hromnice
 • V Kolnách - centrum volnočasových a sportovních aktivit
 • Bezpečný chodník z Velké Hromnice do Kolen
 • Úprava Hromnické návsi
 • Dokončení komunikace "větve D" v lokalitě Za Rottem
 • Revitalizace požární nádrže a jeho okolí
 • Vyřešit problematické úseky kanalizačního řádu
Žichlice Žichlice
 • Obnova pomníku padlých a Žichlické návsi
 • Oprava komunikace "Na Vrchu" a chodník ke hřbitovu
 • "Oživení" Žichlické kapličky
 • Rozvoj sportovního areálu u školky
 • Podpora rozvíjení aktivit školy a školky
 • Zdravotní středisko - rozšíření využití budovy
 
Chotiná chotiná
 • Oprava cesty do Kouta
 • Protipovodňová opatření
 • Podpora aktivit místních spolků v Chotiné
 • Rozvoj sportovního areálu
 • Údržba a vylepšení KD Chotiná
 • Záměr odvodnění komunikace, vybudování chodníku
Nynice nynice
 • Podpora aktivit občanů včetně areálu "U Domečku"
 • Účelné využití místní kaple
 • Pokračování v obnově Nynické návsi
 • Úprava autobusové zastávky a jejího okolí
 • Oprava místních komunikací
 
Planá plana
 • Rekonstrukce budovy hasičárny
 • Vybudování klubovny pro scházení občanů
 • Úprava prostoru okolo kostela
 • Úprava autobusové zastávky a jejího okolí
 • Oprava místních komunikací a cesty "K Soutoku"
Kostelec kostelec
 • Obnova a úprava návsi
 • Aktivní využití obecního domečku
 • Úprava prostoru okolo kostela
 • Vylepšení prostoru u obecního domečku
 • Autobusová zastávka
 • Oprava místních komunikací
 

   

 

NAŠE OBEC SE MĚNÍ

SPORTAREÁL ŽICHLICE
Hřiště dříve Hřiště dříve
Hřiště nyní Hřiště nyní
Hřiště dříve Hřiště dříve
Hřiště nyní Hřiště nyní
Hřiště dříve Hřiště dříve
Hřiště nyní Hřiště nyní
KULTURNÍ DŮM HROMNICE
posezení dříve Sezení dříve
posezení nyní Sezení dnes
výčep dříve KD výčep dříve
výčep nyní KD výčep nyní
výčep dříve KD výčep dříve
výčep nyní KD výčep nyní
wc dámy dříve WC dámy dříve
wc dámy nyní WC dámy nyní
ŠKOLA ŽICHLICE
Škola dříve Škola dříve
Škola nyní Škola dnes
škola dříve Škola dříve
škola nyní Škola nyní
škola wc dříve Školní WC dříve
škola wcnyní Školní WC dnes
KAMEROVÝ SYSTÉM
Kamerový systém Napojení na Policii ČR
POMNÍK MISTRA JANA HUSA U ŠKOLY
Pomník dříve Pomník dříve
Pomník nyní Pomník nyní
NÁVES KOSTELEC
náves dříve Náves dříve
Náves nyní Náves nyní
NÁVES ŽICHLICE
náves dříve Náves dříve
náve nyní Náves nyní